Change background image
OAPA Forum- Cộng Đồng nhân sự Việt


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on Tue Dec 06, 2011 9:58 am
admin
admin

[Tài liệu]Một số kinh nghiệm quản trị nhân sự Admin

Thực tế hoạt động quản trị nhân sự ở nước ta phản ánh tình trạng chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể), thiếu phối hợp giữa các chức năng, giữa cấp quản trị và nhân viên, thành quả chưa đánh giá khách quan trong quản trị nhân sự. Trong khi, QTNN là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự(bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào) thông qua tổ chức( có thể lớn nhỏ, đơn giản hay phức tạp, là chính trị hay tranh cử), nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức.
mọi ngưòi có thể xem nhanh tại đây
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Tue Dec 06, 2011 10:02 am
admin
admin

[Tài liệu]Một số kinh nghiệm quản trị nhân sự Admin

dow load link 1: quan_tri_nhan_su.doc - 312 KB

sever của diễn đàn :tại đây

xem vào dowload tại đây
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com