Change background image
OAPA Forum- Cộng Đồng nhân sự Việt


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on Wed Jun 13, 2012 5:12 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

1/ Bằng các ví dụ cụ thể làm sáng tỏ xu hướng phát triển của hình thức NN. (3đ)

2/ Cho một ví dụ cụ thể về một sự kiện pháp lý và một quan
hệ pháp luật tương ứng, phân tích cấu thành của quan hệ pháp
luật đó. (3đ)

3/ Cho ví dụ cụ thể về một văn bản quy phạm pháp luật và một
văn bản áp dụng pháp luật tương ứng, phân tích mối quan hệ
giữa chúng. (2đ)

4/Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại sao?
a) Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. (1đ)
b) Trong mộ số trường hợp, tổ chức xã hội được thực hiện hoạt động áp dụng pháp luật. (1đ)
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:13 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

Đề thi hết môn : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NN&PL - 2008
Buổi chiều - Thời gian 120'
----o0o----

Câu 1 : Phân tích mối quan hệ giữa pháp chế và dân chủ trong nhà nước pháp quyền. (3 điểm)
Câu 2 : Cho ví dụ cụ thể chứng minh bộ máy nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (2 điểm).
Câu 3 : Cho ví dụ cụ thể về một vi phạm pháp luật và phân
tích các yếu tố cấu thành pháp lý của phạm vi đó. Giữa vi phạm pháp luật
và trách nhiệm pháp lý có mối quan hệ như thế nào? (3 điểm)
Câu 4 : Xác định các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai, tại sao?
1. Mọi tập quán đều là tập quán pháp (1 điểm)
2. Mọi hành vi của con người đều là sự kiện pháp lý. (1 điểm).
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:13 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

Đề thi hết môn : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NN&PL - 2009
Buổi chiều - Thời gian 120'
----o0o----
1).Phân tích mối quan hệ giữa hình thức nhà nước với bộ máy nhà nước?(3Đ)

2).Bằng ví dụ cụ thể làm rõ mối quan hệ giữa pháp luật và phong tục tập quán.(2đ)

3).Cho ví dụ cụ thể về 1 vi phạm pháp luật và phân tích các yếu
tố cấu thành pháp lý của vi phạm đó, giữa vi phạm pháp luật và trách
nhiệm pháp lý có mối quan hệ như thế nào?(3đ)

4).Xác định các trường hợp sau: trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai?
1. Mọi quyết định của bộ trưởng đều là văn bản quy phạm pháp luật.
2. Công dân có quyền hoạt động áp dụng pháp luật.
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:13 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

[size=12][size=16]Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật
Hà Nội, lớp Kh10A4, ngày 24 tháng 05 năm 2010
Giảng viên: Phạm Thị Anh Đào
Thi viết giữa kỳ 20%, thời gian: .v.v.
Câu 1:
So sánh Nhà nước & Pháp luật của 2 nhà nước sau: Phong kiến & Tư sản ?
Câu 2:
Phân tích chức năng tổ chức và quản lý nền kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
[/size][/size]
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:14 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

[size=9]Lý luận nhà nước và pháp luật II (ca 1)
Thời gian thi: 60’

Câu 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao khẳng định như vậy?
Ở nhà nước tư sản có chính thể cộng hoà tổng thống:
a) Trong bộ máy nhà nước vừa có chứng vụ tổng thống vừa có chức vụ thủ
tướng , trong đó tổng thống đứng đầu nhà nước, thủ tướng đứng đầu
chính phủ
b) Tổng thống do nghị viện bầu ra
c) Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật đã được quốc hội thông qua

Câu 2: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao khẳng định như vậy?
a) Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có thể được phân
loại theo nhiều cách khác nhau dựa vào những tiêu chí phân loại khác
nhau
b) Trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhà nước ở vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng

Đây là dạng đề thi được sử dụng tài liệu (vở sách, kể cả phao, miến là
tất cả những gì đang có trong người thí sinh lúc đó....). Dạng này
thường được ra dưới dạng trắc nghiệm đúng sai và giải thích vì sao lại
nói như vậy. Ở dạng đề này, khi trả lời trước tiên ta phải nêu ra khẳng
địng sau đúng hay sai. Nếu sau khi trả lời xong mà thay đổi đáp án thì
phải gạch cả dòng đi để ghi lại đáp án nếu ko sẽ ko được chấm điểm câu
trả lời đó. Sau khi khẳng định xong ta sẽ giải thích vì sao. Chú ý
tuyệt đối tránh trường hợp: khẳng định 1 đằng giải thích 1 nẻo
[/size]
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:14 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

[size=9][size=9][size=9]lớp Quản lý công, ngày 10 tâng năm 2011
Đề 13:
Câu 1: Chứng minh bản chất nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền xhcn của dân do dân và vì dân.
Câu 2: Sự kiện pháp lý là gì? Nêu mối quan hệ giữa sự kiện pháp lý và quan hệ xã hội. Cho ví dụ minh họa.
[/size][/size][/size]
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh
on Wed Jun 13, 2012 5:15 pm
admin
admin

Đề thì cuối kỳ môn LLC NN & PL Admin

[size=9][size=9][size=9]lớp Quản lý công, ngày 10 tâng năm 2011
Đề 13:
Câu 1: Chứng minh bản chất nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền xhcn của dân do dân và vì dân.
Câu 2: Sự kiện pháp lý là gì? Nêu mối quan hệ giữa sự kiện pháp lý và quan hệ xã hội. Cho ví dụ minh họa.
[/size][/size][/size]
http://www.www.tochucnhansu2.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà admin
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  You cannot reply to topics in this forum

  • Make a forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com