Change background image
OAPA Forum- Cộng Đồng nhân sự Việt


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on Mon Jun 18, 2012 11:05 am
phucptdnd
phucptdnd

Phân quyền user quản lý dữ liệu cho người dùng trên hệ thống phần mềm theo mô hình quản lý thực tế Binhnhi

Phân quyền user quản lý dữ liệu cho người dùng trên hệ thống phần mềm theo mô hình quản lý thực tế
Trong một hệ thống phân cấp có nhiều user, Quyền Dữ Liệu giúp cho người sử dụng có thể quy định quyền hạn kiểm soát các chức năng cho các user.
Mặc định hệ thống chỉ định [Quyền dữ liệu]=[Full access].
Ý nghĩa lựa chọn [Quyền dữ liệu] trong hệ thống
Có 02 đối tượng chịu ảnh hưởng của Quyền dữ liệu
Đối tượng 01: Quyền dữ liệu đối với Người dùng (User)
Đối tượng 02: Quyền dữ liệu đối với Chức năng
Thứ tự ưu tiên khi phân bổ [Quyền dữ liệu] cho User & Chức năng
Quyền Dữ Liệu được hiệu lực cho user và chức năng phân bổ.
Xem thêm tài liệu tại http://help.dnd.vn/index.htm#page=c1_1.htm
Phân quyền user quản lý dữ liệu cho người dùng trên hệ thống phần mềm theo mô hình quản lý thực tế 2728876582

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà phucptdnd
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • Free forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com