Change background image
OAPA Forum- Cộng Đồng nhân sự Việt


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on Mon Jun 18, 2012 11:14 am
phucptdnd
phucptdnd

Tiến trình đánh giá KPI bằng phần mềm quản lý nhân sự như thế nào? Binhnhi

Tiến trình đánh giá KPI bằng phần mềm quản lý nhân sự như thế nào?
 Khởi tạo tiêu chí đánh giá.
 Khởi tạo kế hoạch đánh giá.
 Khởi tạo tiến trình đánh giá.
 Khởi tạo đánh giá tiêu chí cho kiểu lựa chọn.
 Chỉ định tiêu chí đánh giá.
 Chỉ định người đánh giá và đối tượng được đánh giá.
 Thực hiện đánh giá.
 Theo dõi đánh giá.
ACE quan tâm thì xem thêm tài liệu tại trang http://help.dnd.vn/index.htm#page=c7.htm
Tiến trình đánh giá KPI bằng phần mềm quản lý nhân sự như thế nào? 401513542 Tiến trình đánh giá KPI bằng phần mềm quản lý nhân sự như thế nào? 401513542

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà phucptdnd
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • How to make a forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com